Kontemplativní semináře

Ticho a naslouchání
Boží blízkost
Naslouchání Bohu
Úžas a mlčení
Vnitřní očišťování
Radost z obdarování
V tichu před Pánem
Otče, odevzdávám se Ti
previous arrow
next arrow
 

Milý čtenáři,

   skrze tyto webové stránky se nabízí  pozvání na kontemplativní seminář, který chce jednoduchým a praktickým způsobem zpřístupnit kontemplativní modlitbu – modlitbu naslouchání, odevzdání  a patření na Boha v atmosféře ticha, mlčení a adorace. Nabídnout zkušenost  – „ochutnávku kontemplace“ – všem, kdo jsou v křesťanství již doma, mají určité zkušenosti s Bohem, s aktivním způsobem modlitby a meditace, a přesto vnímají, že touží  i v dnešní uspěchané době  po hlubším životě, ztišení, samotě a intimitě s Bohem, po bezprostředním, jednodušším vztahu s Ním.

        Kontemplativní modlitba vycházející z dlouholeté tradice křesťanského  kontemplativního dědictví, z tradice mnichů a církevních otců, ze zkušenosti karmelitánských světců a mystiků, připravuje člověka  svým naslouchajícím postojem na přijetí Boha. Bůh koná v tichosti. Duše se musí ztišit, aby ho mohla slyšet, musí vypnout svůj „vnitřní mobilní telefon“, který neustále hlásí obsazovací tón,  aby k ní Bůh jako laskavý Otec  mohl promlouvat od srdce k srdci.


Sv. Bernard v komentáři k Písni písní o říká o kontemplaci: „Nastavíš sám sebe jako mušli a ne jako průchozí řečiště. Mušle čeká, dokud se nenaplní, a pak teprve to, co z ní přetéká, bez vlastní újmy sdílí s ostatními. Bohužel dnes máme v církvi mnoho průchozích řečišť, ale velmi málo mušlí…“

        Pokud toužíš  hlouběji vstoupit do Boží přítomnosti a naslouchat božímu hlasu, učit se vnímat posvátné ticho a žít  ze středu své bytosti, jsi zván na cestu kontemplativního postoje a zkušenosti sjednocování s Bohem.