Kontemplativní semináře

Kontemplativní seminář K1 – základní

nabízí příležitost poznat teoretické základy kontemplace a pomocí praktických kroků se učit naslouchání, tichu a mlčení. Skrze kontemplativní modlitbu vstupovat do Boží přítomnosti a odevzdanosti Bohu. 

   Na duchovní cestě procházíme různými etapami. Dlouhá tradice církve popisuje tuto cestu k Bohu jako cestu očistnou, cestu osvícení a cestu sjednocení. Třetí cesta se také nazývá cestou kontemplace, nazírání, mystiky. Na této cestě Bůh přebírá iniciativu a člověk se mu bezvýhradně odevzdává. V modlitbě zaměřuje svou pozornost jedině na Boha. I když je každý člověk na tuto cestu pozván, určitě k prvnímu stupni kontemplace, jak také potvrzuje učení církve, není přesto určena pro úplné začátečníky. 

   Proto je dobré zvážit a rozlišit, kde se v duchovním životě  nacházím a zda je pro mě tento seminář tou správnou nabídkou. Je nutné též upozornit, že delší chvíle ticha a samoty mohou  v člověku vynést na povrch mnoho skutečností ukrytých v nevědomí a tak dát zakusit láskyplné očišťování Boha. Takové očišťování může  člověk prožívat bolestně, protože je zbavován negativní emocionální zátěže a špatných životních postojů. 

Jak mohu poznat, že se mám vydat na cestu kontemplace, ticha a naslouchání Sv. Jan od Kříže uvádí ve II. knize Výstupu tři podmínky:

  • duše se už nemůže a netěší z meditace (rozumové uvažování) jako dříve
  • duše nemá chuť úmyslně se zaměstnávat představivostí
  • duše si libuje v samotě s láskyplnou pozorností upřenou na Boha

 

 

I když cílem kontemplativní modlitby není uzdravení, ale hlubší vnitřní odevzdání se Bohu, je během semináře nabídnuto duchovní doprovázení a přímluvná modlitba.

Pro vytvoření vnitřního ticha je dobré zachovávat vnější ticho. Proto se během semináře  zachovává mlčení a nepoužívají se komunikační prostředky jako je mobilní telefon, osobní PC nebo tablet. Je dobré si zařídit všechny nutné věci předem.

Během osobního volna pro kontemplaci je možné využívat prostory kláštera, vlastního pokoje, klášterní zahrady, odejít do blízké přírody nebo  zůstávat v kapli, kde je vždy v čase ticha a volna (dle programu) vystavena Eucharistie.