Kontemplativní semináře

Seminář přišel v pravou chvíli, přinesl mi mnoho dobrého přes mé očekávání.
Vím, že se nemusím bát, protože mě Pán skutečně vede.

Františka

Ačkoliv jsem přesně nevěděla, co mám očekávat, byla jsem překvapena, jak se
mne Bůh dotýkal.

Romana

Seminář mě povzbudil, abych se více zaměřila na své nitro – chrám, kde se
mohu a mám setkávat se svým Pánem, Stvořitelem, a dívat se na svět jeho
pohledem.

Petra, Brno

Objevil jsem kontemplativní modlitbu, prožil jsem Boží přítomnost a něco
z jeho konání. Uvědomil jsem si,
jak mé ego vstupuje do vztahu k Bohu
a lidem.